HYRREKRYTERING


Du hyr in en medarbetare med målsättningen att medarbetaren ska övergå i anställning på ditt företag efter en prövoperiod. ​

TILLFÄLLIG INHYRNING


Du behöver personal snabbt och under en tillfällig period. Exempelvis under semestersäsong, sjukfrånvaro eller föräldraledighet. En av våra styrkor är att snabbt få rätt person på plats när du behöver det som mest.

DIREKTREKRYTERING

​Vill du anställa men saknar tid att driva rekryteringsprocessen? Vi hjälper dig med hela processen och kvalitetssäkrar den bästa kompetensen utifrån samtliga kandidater.