En resa genom värderingsdriven tillväxt

Vår historia

Jobwise: En resa genom värderingsdriven tillväxt
Från den ödmjuka början i 2022, har Jobwise resa varit en uppvisning i hur starka värderingar kan föra ett företag framåt. Grundarna, med över ett halvt sekel av kombinerad erfarenhet inom bemannings- och rekryteringssektorn, var fast beslutna att inte bara vara ytterligare en aktör på marknaden. Istället ville de genom sina värderingar omforma arbetslivet och skapa en arbetsplats där varje dag är mer än bara en serie uppgifter. Den är en chans att växa, utforska och skapa betydelsefulla relationer.

Engagemang som kärnvärde
Passion för medarbetarengagemang står i centrum av Jobwise filosofi. Företaget byggde snabbt ett rykte för sin förmåga att inspirera denna passion i andra, övertygade om att engagemang inte bara är givande för individen utan också leder till konkreta resultat för både kunder och arbetssökande.

 

En kultur av samarbete och tillväxt
Med värderingar som tillit, inkludering och ständig nyfikenhet, etablerade Jobwise en kultur där starka relationer blomstrar. Det var tydligt inom företaget, för kunderna och alla andra samarbetspartners. Genom att välja samarbeten med omsorg och genomföra meningsfulla samtal istället för traditionell feedback, skapades en transparent kultur där varje röst räknas och tillhörighet värdesätts.

En framtid byggd på kvalitet och innovation
I takt med att Jobwise växte, från starten till en omsättning på 75-100 miljoner kronor, blev det uppenbart att kvalitet aldrig kompromissades. Varje ny dag sågs som en möjlighet att överträffa gårdagen. Denna strävan efter ständig förbättring, kombinerat med en iver att driva innovation och reflektion, cementerade Jobwises ställning som en framåttänkande och respekterad aktör i branschen.

Sammanfattning

Nu, med cirka 150 anställda, står Jobwise starkt som ett bevis på att när ett företag bygger sin grund på omsorgsfullt utvalda värderingar, blir tillväxten inte bara en ekonomisk framgång utan en förändring av själva arbetslandskapet. Jobwise vill med detta inspirera andra arbetsgivare och påvisa att genuint engagemang utan tvekan lönar sig.