top of page

Vilka vi är

Vi är övertygade om att tjänsteföretag som jobbar aktivt med motivationen 
hos sin personal skapar de mest lönsamma lösningarna.

Alex
André


 

Vi träffar bemanningsanställda
- som ibland upplever att kontakten med arbetsgivaren rationaliseras bort när digitala verktyg kommer på plats. Inte sällan har detta påverkat deras motivation.
"Jag vet inte hur ni gör, - det bara fungerar!" 


 

IM1_8867_Foto_Henrik_Mill.jpg

Engagerade
ledare

är nyckeln

Vi har engagerade ledare som jobbar aktivt med motivation som i sin tur bidrar till en mer friktionsfri vardag för våra anställda, våra kundföretag och deras chefer. Vi åstadkommer detta genom att vi kompetensutvecklar våra ledare i det hantverk som ledarskap ju faktiskt är. 

Vi kan se att personal som mår bra på jobbet redovisar en högre närvaro. Motiverad personal utför därutöver fler uppgifter, med färre tillbud.

bottom of page